poniedziałek, 14 maja 2018

LIVE STREAMING #1 / 17.000 subów + krótka powtórka do maturySPÓJNIKI - SZYK PROSTY
1) i - und
Ja i moja rodzina / ich und meine Familie
widxziałem i zwyciężyłem / ich habe gesehen und gesiegt

2) ALE - ABER
jestem zmęczoiny, ale pójdę z tobą

3) DENN - PONIEWAŻ
Nie przyjdę, bo jestem zmęczony / ich komme nicht, deenn ich bin müde

4) ODER
kawa czy herbata? / Kaffee oder Tee?

5) SONDERN
Oni nie byli w kinie, lecz w pizzerii / Sie waren nicht im Kino, sondern in der Pizzeria
SPÓJNIKI - SZYK KOŃCOWY
OB - CZY
on zapytał, czy jedziecie do Niemiec - er hat gefragt, ob ihr nach Deutschland fahrt


JEŚLI - WENN
Jeśli możesz, przyjdż / wenn du kannst, kommponiedziałek, 11 grudnia 2017

NIEMIECKI OD ZERA | CZĘŚĆ 6

Po lewej stronie umieściłem opcję obserwowania mojego blogu.
Nazywa się to "TO WY OBSERWUJECIE MOJEGO BLOGA" i wystarczy nacisnąć "Obserwuj", aby obserwować mój blog i śledzić wszystkie moje najnowsze posty. Zapraszam :-)


TEST 
Sprawdź odpowiedzi, zaznaczając kursorem myszki lub klikając podwójnie (x2) w środek między kwadratowymi nawiasami [...]

1) On przyjdzie o 4:00
Er kommt um vier Uhr ]

2) Oni jadą o 6:00
Sie fahren um sechs Uhr ]

3) O 7:00 jeszcze pracujemy
Um sieben Uhr arbeiten wir noch ]

4) rok 1977
das Jahr neunzehnhundertsiebenundsiebzig ]

5) w roku 1856
im Jahre achtzehnhundertsechsundfünfzig ]

6) w roku 1732
im Jahre siebzehnhundertzweiunddreißig ]

7) O której godzinie?
Um wieviel Uhr? ]

8) jedna minuta
eine Minute ]

9) trzy godziny
drei Stunden ]


10) pięć dni
fünf Tage ]


11) siedem tygodni
sieden Wochen ]


12) dziewięć miesięcy
neun Monate ]

13) jeden rok
ein Jahr ]

13) jeden miesiąc
ein Monat ]poniedziałek, 4 grudnia 2017

20 najważniejszych czasowników w języku niemieckim z posiłkowym "sein"

Słowo wstępne
Jeśli zaglądasz na mój blog i korzystasz z treści na nim zawartych, bardzo mnie to cieszy. Wracaj tu często i czerp wiedzę garściami - ten blog jest dla wszystkich uczących się niemieckiego. Ponadto wesprzesz mnie i zmotywujesz do dalszego działania, się, jeśli będziesz klikał banery reklam umieszczonych na moim blogu. Kliknięcie trwa sekundę, nic nie kosztuje, także czemu nie :-)  

TEST 
Sprawdź odpowiedzi, zaznaczając kursorem myszki lub klikając podwójnie (x2) w środek między kwadratowymi nawiasami [...]

1. FORMY CZASOWNIKÓW W CZASIE PRZESZŁYM PROSTYM  PRÄTERITUM:

1.1) ich bin
 ich war ]

1.2) ich werde
 ich wurde ]

1.3) ich bleibe
 ich blieb ]

1.4) ich komme
 ich kam ]

1.5) ich fahre
 ich fuhr ]


1.6) ich gehe
 ich ging ]

1.7) ich laufe
 ich lief ]

1.8) ich springe
 ich sprang ]


1.9) ich falle
 [ ich fiel ]


2. FORMY CZASOWNIKÓW W CZASIE PRZESZŁYM ZŁOŻONYM  PERFEKT:

2.1) ich schwimme
 ich bin geschwommen ]

2.2) ich wache auf
 ich bin aufgewacht ]

2.3) ich stehe auf
 ich bin aufgestanden ]

2.4) ich schlafe ein
 [ ich bin eingeschlafen ]

2.5) das entsteht
 das ist entstanden ]

2.6) das passiert
 das ist passiert ]

2.7) das geschieht
 das ist geschehen ]

2.8) es gebärt
 es ist geboren ]

2.9) ich wachse
 [ ich bin gewachsen ]

2.10) er stirbt
 [ er ist gestorben ]

poniedziałek, 27 listopada 2017

NIEMIECKI OD ZERA | CZĘŚĆ 5

Słowo wstępne przed lekturą postu ;-)
Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na moim blogu, a jednocześnie chciałbyś mnie - drogi Czytelniku - w moich blogowych działaniach wesprzeć, zapraszam do REGULARNEGO klikania reklam  ;-)

TEST 
Sprawdź odpowiedzi, zaznaczając kursorem myszki lub klikając podwójnie (x2) w środek między kwadratowymi nawiasami [...]

LICZEBNIKI: 
1)   zwei ]

2)   12 zwölf ]

3)   20 zwanzig ]

3)   22 zweiundzwanzig ]

3)   212 zweihundertzwölf ]

4)   sieben ]

5)   17 siebzehn ]

6)   70 siebzig ]

7)   77 siebundsiebzig ]

8)   177 einhundertsiebundsiebzig ]

9)   1377 eintausenddreihundertsiebundsiebzig ]

10)   3695 dreitausendsechshundertfünfundneunzig ]

11)   sechs ]

12)   16 sechzehn ]

13)   26 sechsundzwanzig ]

14)   66 sechsundsechzig ]piątek, 24 listopada 2017

NIEMIECKI OD ZERA | CZĘŚĆ 4

Słowo wstępne przed lekturą postu ;-)
Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na moim blogu, a jednocześnie chciałbyś mnie - drogi Czytelniku - w moich blogowych działaniach wesprzeć, zapraszam do REGULARNEGO klikania reklam  ;-)


TEST 
Sprawdź odpowiedzi, zaznaczając kursorem myszki lub klikając podwójnie (x2) w środek między kwadratowymi nawiasami [...]

1) Czy on przyjdzie?
Kommt er? ]

2) Tak, on przyjdzie.
Ja, er kommt ]

3) Czy ona przyjedzie?
Kommt sie? ]

4) Nie, ona nie przyjedzie.
Nein, sie kommt nicht ]

5) Kiedy on przyjdzie?
Wann kommt er? ]

6) On przyjdzie dzisiaj.
Er kommt heute ]

7) Czy ona dzisiaj przyjdzie?
Kommt sie heute? ]

8) Nie, ona dzisiaj nie przyjdzie.
Nein, sie kommt heute nicht ]

9) Ona przyjdzie jutro.
Sie kommt morgen ]

10) Ona nie przyjdzie dzisiaj, lecz jutro.
Sie kommt nicht heute, sondern morgen ]

jutro

poniedziałek, 20 listopada 2017

Pojedynki | SETZEN vs SITZEN

Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na moim blogu, a jednocześnie chciałbyś mnie - drogi Czytelniku - w moich blogowych działaniach wesprzeć, zapraszam do REGULARNEGO klikania reklam  ;-)

TEST 
Sprawdź odpowiedzi, zaznaczając kursorem myszki przestrzeń pomiędzy znakami [...]

1) Ja siadam na podłogę.
Ich setze mich auf den Fußboden ]

2) Ja siedzę na podłodze.
Ich sitze auf dem Fußboden ]

3) My siadamy na piasku.
Wir setzen uns auf den Sand ]

4) My siedzimy na piasku.
Wir sitzen auf dem Sand ]

5) Oni chcą usiąść na łóżko.
Sie wollen sich aufs Bett setzen ]

6) Oni chcą siedzieć na łóżku.
Sie wollen auf dem Bett sitzen ]

7) Niech Pan siada!
Setzen Sie sich! ]

8) Niech Pan (dalej) siedzi! / Niech Pan nie wstaje!
Bleiben Sie sitzen! ]

9) Ona usiadła na krzesło (Perfekt).
Sie hat sich auf den Stuhl gesetzt ]

10) Ona siedziała na krześle (Perfekt).
Sie hat auf dem Stuhl gesessen ]
sobota, 4 listopada 2017

Odpytajki | SICH VORBEREITEN AUF (przygotować się do)

Jeśli podobają Ci się treści prezentowane na moim blogu, a jednocześnie chciałbyś mnie - drogi Czytelniku - w moich blogowych działaniach wesprzeć, zapraszam do REGULARNEGO klikania reklam  ;-)

TEST 
Sprawdź odpowiedzi, zaznaczając kursorem myszki pole między [...]

1) Ja się przygotowuję.
[ Ich bereite mich vor ]

2) Czy ty się przygotowujesz?
Bereitest du dich vor? ]

3) My się przygotowujemy.
wir bereiten uns vor ]

4) Ja chcę się przygotować.
ich will mich vorbereiten ]


5) Ty musisz się przygotować.
du musst dich vorbereiten ]

6) Czy ty się przygotowałeś?
hast du dich vorbereitet? ]


7) Oni się przygotowali.
hast du dich vorbereitet? ]